Mac 17, 2014

Frasa Kerja dengan Objek

Kata kerja transitif boleh dipasifkan.

Frasa Kerja Dengan satu objek
- Frasa kerja yang mempunyai satu objek sebagai keterangan.Contoh: Saya menulis surat itu.
- Boleh menerima kata penguat,dan frasa selepas kata kerja itu boleh digugurkan.

Contoh:

      Cerita itu sungguh menyeramkan (kami)
Kejadian itu sangat mengejutkan (kami)

Frasa kerja dengan Dua Objek
- Merupakan kat kerja transitif yang mengandungi dua objek selepas kata kerja.
- Objek tersebut merupakan objek tepat dan objek sipi.

Contoh: 

      Ayah menghadiahi emak sehelai baju kurung

Tiada ulasan:

Catat Ulasan