Januari 19, 2016

Tempahan Banner & Bunting Murah


Untuk Tempahan dan Pertanyaan Lanjut Hubungi Terus Faisal Zain; merujuk kepada maklumat di bawah:
 Antara Design Yang Telah Dihasilkan

Mac 17, 2014

Frasa Kerja dengan Objek

Kata kerja transitif boleh dipasifkan.

Frasa Kerja Dengan satu objek
- Frasa kerja yang mempunyai satu objek sebagai keterangan.Contoh: Saya menulis surat itu.
- Boleh menerima kata penguat,dan frasa selepas kata kerja itu boleh digugurkan.

Contoh:

      Cerita itu sungguh menyeramkan (kami)
Kejadian itu sangat mengejutkan (kami)

Frasa kerja dengan Dua Objek
- Merupakan kat kerja transitif yang mengandungi dua objek selepas kata kerja.
- Objek tersebut merupakan objek tepat dan objek sipi.

Contoh: 

      Ayah menghadiahi emak sehelai baju kurung

Bilangan dan Panggilan

Apabila unsur penerang itu terdiri daripada perkataan yang menunjukkan bilangan atau nama panggilan dan gelaran, maka penerang demikian boleh juga mendahului inti, iaitu hadir di bahagian hadapan frasa nama.

i) Bilangan
Frasa Nama
Bilangan
Penjodoh Bilangan
Inti
dua
orang
calon
beberapa
ekor
binatang
sekawanii) Nama panggilan dan gelaran
Bagi kata nama orang dan haiwan, nama panggilan atau gelaran boleh mendahului inti sebagai penerang
Frasa Nama
Panggilan/gelaran
Inti
Puan
Juriah
Tun
Abdul Razak
Kak
Timah

iii) Penerang
Inti mungkin juga mempunyai penerang lebih daripada satu.
Peraturan kedudukan penerang-penerang ini adalah seperti yang berikut :
a) Penerang adjektif yang menerangkan init harus hadir sesudah inti itu diikuti oleh penerang –penerangnya yang lain.
Manakala penentu belakang hadir dibelakang sekali.
Inti + Penerang Adjektif + Penerang + Penentu Belakang.

Tetapi, jika kata adjektif bertugas sebagai penerang kepada kata inti yang berbentuk kata majmuk, maka perkataan itu boleh hadir dibelakang kata majmuk.
Contohnya.
Kata Inti Majmuk
Penerang Adjektif
tawaran bayaran balik
penuh
modal pulangan
sama
tembak pistol
tepat
margin untung
kasar

b)Unsur penerang boleh juga merupakan satu binaan frasa tersendiri yang mengandungi unsur-unsur inti dan penerang. Dalam keadaan demikian unsur penerang itu menerangkan unsur inti yang ada pada frasa penerang, dan bukan menerangkan unsur inti bagi frasa nama.
Dalam kehadiran begini, adjektif wujud juga sesudah inti,seperti berikut :

Frasa Nama
Inti
Penerang I
(Adjektif )
Penerang II ( Frasa)
Penentu Belakang
kereta
baharu
ayah
saya
itu
pejabat
lama
pengurus
syarikat
ini
pegawai
tinggi
tentera
darat
itu

Kekecualian Hukum D - M

Konsep kekecualian wujud dalam kebanyakan bahasa di dunia bagai merasionalkan penggunaan sistem bahasa yang sudah lazim dipakai secara mantap dalam masyarakat pengguna bahasa. Hal yang demikian berlaku disebabkan oleh kecenderungan pengguna bahasa menggunakan sistem bahasa lain bagi bahasa sendiri , seperti sesetengan penguna bahasa  Melayu yang gemar menggunakan sistem bahasa Inggeris sebagai kayu ukur berbahasa.  Lama-kelamaan, keadan itu menjadi perkara lazim dan terhasillah satu fenomena bahasa  yang menyimpang dari rumus tatabahasa dalam konteks hukum D - M.

Selain itu, kekecualian hukum D - M juga wujud akibat kebiasaan dalam penggunaan, terutama sekali yang melibatkan pada nama-nama jawatan. Kebiasaan ini mewujudkan kelaziman yang semakin diterima penggunaannya dalam masyarakat pengguna bahasa. 

Contoh:

            Penerang (M)
Diterangkan (D)
Perdana 
Ibu 
Naib 
Ketua  
Timbalan  
Naib
Pembantu

Menteri 
Pejabat
Presiden
Hakim
Perdana Menteri
Presiden
Penyelaras

Namun,  hal ini tidak berlaku  pada frasa  menteri besar, menteri kanan, menteri pengangkutan, imam besar, dan seumpamanya. Contoh penggunaan dalam ayat:

          (12). Perdana Menteri Malaysia yang pertama ialah YTM Tunku Abdul Rahman.
          (13). Ibu pejabat Kastam  daerah Johor Bahru dipindahkan ke Jalan Aman.
          (14). Ketua Hakim Negara telah bercuti selama dua hari.
          (15). Timbalan Perdana Menteri membuat lawatan kerja ke Syria.
          (16). Jawatan Naib Presiden disandang oleh Dato Hj. Mohd.Ali.
(17).  Naib presiden yang baharu telah berucap dalam majlis perasmian.
(18). Pembantu penyeldik sedang membuat penganalisisan data kajian.


Peraturan D-M

Dalam tatabahasa bahasa Melayu, D-M membawa maksud diterangkan (D) dan menerangkan (M). Dalam peraturan ini, unsur yang diterangkan merupakan unsur inti yang hadir pada kedudukan pertama dan unsur menerangkan merupakan unsur penerang yang hadir pada kedudukan yang kedua.
Contoh :

Frasa Nama
Diterangkan (Inti)
Menerangkan (Penerang)
Askar
Budak
Pemain
Penarik
Penghantar
Pensyarah
Pakar
Doktor
Melayu
lelaki
boling
beca
surat
wanita
psikologi
veterinar


Contoh-contoh lain:
- sos cili (bukan cili sos)
- Restoran Ali (bukan Ali Restoran)
- Kedai Makanan Rahim (bukan Rahim Kedai Makan / Kedai Makan Rahim)
-  pisang goreng (bukan goreng pisang)
-  kentang goreng (bukan goreng kentang)
-  cakera padat (bukan padat cakera/compact disc)
-  sup kambing (bukan kambing sup)
-  nasi goreng (bukan goreng nasi)

Binaan Frasa Nama

INTI + PENERANG NAMA KETURUNAN

1. askar British
2. bangsa India
3. bahasa Melayu
4. masyarakat Iban
5. kaum Penan
6. keturunan Cina
7. pelajar Afrika

INTI + PENERANG NAMA JENIS

1. harimau bintang
2. kelapa sawit
3. pokok getah
4. air limau
5. baju kemeja
6. kerusi rotan
7. beg kulit

INTI + PENERANG NAMA PENYAMBUT

1. penyendal pintu
2. penjaga stor
3. pam air
4. gunting kain
5. pemandu teksi
6. pelayan tetamu
7. pengurus syarikat

INTI + PENERANG NAMA KEGUNAAN

1. alat pemadam
2. sabun pencuci
3. kayu pengukur
4. kayu pembaris
5. batu penanda
6. batu pengasah
7. minyak pelincir

INTI + PENERANG NAMA KELAMIN

1. ayam jantan
2. lembu betina
3. orang lelaki
4. kaum perempuan
5. budak lelaki
6. anak perempuan
7. anak lelaki

INTI + PENERANG NAMA TEMPAT

1. penduduk bandar
2. anak Sarawak
3. orang tempatan
4. Melayu Pulau Pinang
5. kawasan luar bandar
6. guru pedalaman
7. pinggir kota

INTI + PENERANG NAMA ARAH

1. kawasan barat
2. wilayah selatan
3. angin timur
4. jalan tengah
5. simpang kanan
6. ruang dalam
7. kulit luar

INTI + PENERANG NAMA ANGGOTA BADAN

1. jam tangan
2. gelang kaki
3. tudung kepala
4. tali pinggang
5. kepala lutut
6. batang hidung
7. barah kulit

INTI + PENERANG NAMATENAGA PENGERAK

1. kereta motor
2. perahu layar
3. kapal api
4. mesin kaki
5. perahu galah

INTI + PENERANG NAMA HAL ATAU PERKARA 

1. lesen perniagaan
2. surat kebenaran
3. borang pendaftaran
4. hari perayaan
5. garis permulaan
6. majlis perasmian
7. bilik persidangan

INTI + PENERANG NAMA MILIK

1. rumah saya
2. pekerjaan mereka
3. bumbung sekolah
4. kemajuan Malaysia
5. keluaran Jepun
6. roti canai Kapit
7. mata harimau

INTI + PENERANG NAMA KHAS

1. bandar Sibu
2. kampung Sungai Cinta
3. planet Pluto
4. negeri Kelantan
5. sungai Pahang
6. Gunung Kinabalu
7. Teluk Siam

INTI + PENERANG NAMA PANGGILAN ATAU GELARAN

1. Haji Zulkarnain Mustakim
2. Yang Arif Hakim Phildawa Al-Ibani
3. Si Belang
4. Nik Ramzi
5. Y.B Senator Haikal Fahmy
6. Sang Kancil
7. Tan Sri Philip


Konstituen Frasa Nama

Konstituen Frasa Nama dalam tatabahasa Bahasa Melayu mengandungi aspek-aspek yang telah disusun secara sistematik berdasarkan rumus-rumus tatabahasa bahasa Melayu :
·         Peraturan D-M (Hukum D-M)
·         Kekecualian Hukum D-M
·         Bilangan dan panggilan


Februari 12, 2014

Jenis Ayat

AYAT AKTIF:
 1. Ayat aktif ialah ayat yang mana “pelaku” terletak di hadapan (sebagai subjek ayat) manakala “benda yang kena buat” terletak di belakang (sebagai pradikat ayat)
 2. Biasanya kata kerja berimbunan ‘meN….’, ‘men….kan’ dan ‘men….i’.
 3. Contoh : Ali sedang memancing ikan. (Ali ialah pelaku (di depan) dan ikan ialah benda kena buat)
AYAT PASIF:
 1. Ayat pasif ialah ayat yang mana ‘benda kena buat’ terletak di hadapan (sebagai subjek ayat) manakala ‘pelaku’ terletak di belakang (sebagai pradikat).
 2. Biasanya kata kerja berimbuhan ‘di……’; ‘di…..kan’ atau ‘di….i’. Kata kerja juga boleh menggunakan perkataan ‘kena’. Kekecualian untuk pelaku gantinama diri pertama dan kedua yang mesti mendahului kata kerja tanpa imbuhan.
 3. Contoh :
 • Ikan itu dipancing oleh Ali.
 • Ikan itu kamu pancing. (pelaku diri kedua)
 • Ikan itu saya pancing. (pelaku diri pertama)

CONTOH MENUKARKAN AYAT AKTIF KEPADA AYAT PASIF:

Tukarkan ayat-ayat di bawah kepada ayat pasif.
 1. Bapa saudara saya sedang menebang sebatang pokok kelapa di sebelah rumah barunya. Ayat pasif : Sebatang pokok kelapa di sebelah rumah barunya itu sedang ditebang oleh bapa saudara saya.
 2. Guru disiplin yang garang itu sedang memarahi pelajar lelaki yang tidak memakai lencana sekolahnya. Ayat pasif : Pelajar lelaki yang tidak memakai lencana sekolahnya itu sedang dimarahi oleh guru disiplin yang garang tersebut.
 3. Doktor yang berkaca mata tebal itu sedang menjalankan pembedahan ke atas pesakit tersebut. Ayat pasif : Pembedahan ke atas pesakit tersebut sedang dijalankan oleh doctor yang berkaca mata tebal itu.
 4. Saya telah melukis gambar pemandangan di tepi pantai itu. Ayat pasif : Gambar pemandangan di tepi pantai itu telah saya lukis.
 5. Awak belum menjelaskan yuran keahlian persatuan Sains dan Matematik. Ayat pasif : Yuran keahlian persatuan Sains dan Matematik itu belum awak jelaskan.

CONTOH MENUKARKAN AYAT PASIF KEPADA AYAT AKTIF:

Tukarkan ayat-ayat di bawah kepada ayat aktif.

 1. Bola itu ditendang dengan kuat oleh pemain Brazil tersebut. Ayat aktif : Pemain Brazil tersebut menendang bola itu dengan kuat.
 2. Perasaan gadis itu dipermainkan oleh pemuda bermata keranjang yang tinggal di bandar. Ayat aktif : Pemuda bermata keranjang yang tinggal di bandar itu mempermainkan perasaan gadis tersebut.
 3. Ujian untuk memasuki kelas memandu kereta itu telah saya duduki pada awal bulan lalu. Ayat aktif : Saya telah menduduki ujian untuk memasuki kelas memandu kereta itu pada awal bulan lalu.
 4. Maklumat tentang pelaburan saham tersebut sedang diperjelaskan oleh pegawai dari Amanah Saham Nasional. Ayat aktif : Pegawai dari Amanah Saham Nasional itu sedang memperjelaskan maklumat tentang pelaburan saham tersebut.
 5. Getah yang telah diproses itu telah dimasukkan ke dalam bekas plastik oleh para pekerja di bahagian pemprosesan. Ayat aktif : Para pekerja di bahagian pemprosesan telah memasukkan getah yang telah diproses itu ke dalam bekas plastik.

i.     Ayat aktif transitif
SUBJEK
PREDIKAT
KATA KERJA TRANSITIF
OBJEK
Tukang kebun
menebas
lalang
Pengetua
menyampaikan
ucapannya
Ridzuan
membaiki
Kereta saya

ii.    Ayat aktif tak transitif
Ialah ayat yang mengandungi kata kerja tak transitif, iaitu kata yang tidak diikuti oleh objek.
Walau bagaimanapun, kata kerja tak transitif bboleh diikuti oleh unsur-unsur keterangan.
SUBJEK
PREDIKAT
KATA KERJA TAK TRANSITIF
KETERANGAN
Keluarganya
pulang
Ke kampung
Mereka
bermastautin
Di Ipoh
  

c. Ayat songsang
Susunan biasa ayat dalam bahasa Melayu ialah subjek + predikat. Ayat songsang pula terbentuk daripada proses transformasi ayat biasa. (subjek + predikat) . Penyongsangan dapat dilakukan melalui proses pendepanan bertujuan  memberikan penegasan kepada predikat.
Pendepanan seluruh predikat.
Cikgu Hanif / berfikiran kreatif. (susunan biasa)
Berfikiran kreatif / Cikgu Hanif. (susunan songsang)
Proses pendepanan berlaku juga pada ayat yang mengandungi kata penegas. (-lah, -tah, dan –kah)
Ibu saya / dia. (susunan biasa – ibu saya sebagai subjek)
Dialah / ibu saya. (susunan songsang)
Dia / ibu  saya. (X = dari segi susunan ayat songsang. Ayat ini gramatis dalam ayat susunan biasa tetapi subjeknya ‘Dia’)
Pendepanan sebahagian daripada predikat.
(a)       Pendepanan Frasa Kerja
i.                     Pendepanan kata kerja:
Ramli bekerja setiap hari. (susunan biasa)
Bekerja setiap hari Ramli. (susunan songsang)

ii.                   Pendepanan frasa kerja dengan objek.
Zaleha membaca buku. (susunan biasa)
Membaca buku Zaleha. (susunan songsang)

iii.                  Pendepanan kata kerja dengan kata bantu.
Murid-murid itu masih makan. (susunan biasa)
Masih makan murid-murid itu. (susunan songsang)
b)      Pendepanan Frasa Adjektif
                i.              Pendepanan kata adjektif sahaja.
                                Ramli rajin. (susunan biasa)
                                Rajin Ramli. (susunan songsang)

                ii.             Pendepanan kata adjektif dengan kata bantu.
                                Rumah Kak Zue masih teguh. (susunan biasa)
                                                Masih teguh rumah Kak Zue. (susunan songsang)

                iii.            Pendepanan kata adjektif dengan kata penguat.
                                Encik Zaidi sangat segak. (susunan biasa)
                                Sangat segak Encik Zaidi. (susunan songsang)

                iv.           Pendepanan kata adjektif, kata bantu dengan kata penguat
                                Haji Nasser masih segak amat. (susunan biasa)
                                Masih segak amat haji Nasser. (susunan songsang)
c)      Pendepanan Frasa Sendi Nama
                i.              Frasa sendi nama sebagai predikat.
                                Rantai emas itu untuk ibu. (susunan biasa)
                                Untuk ibu rantai emas itu. (susunan songsang)

                ii.             Frasa sendi nama sebagai keterangan dalam predikat.
                                Penonton-penonton merempuh masuk ke dalam dewan. (susunan biasa)
                                Ke dalam dewan penonton-penonton merempuh masuk. (susunan songsang)

FORMULA AYAT SONGSANG.

Ayat biasa:
Dia / membeli buku di kedai itu.
Cara Songsangan Ayat:                 
Nomborkan penggalan ayat.
1
2
3
Dia
membeli
buku
di kedai itu.
KGND - Ketiga
Frasa Kerja Transitif
Objek
Frasa Keterangan
Subjek
Predikat

FORMULA:
Ayat Biasa : 1+2+3
Ayat songsang:
i.        2+3+1
ii.       2+1+3
iii.      3+1+2
iv.     3+2+1

Ayat Biasa:
1
2
3
Dia
membeli buku
di kedai itu.

Contoh ayat songsang (i)
2
3
1
Membeli buku
di kedai itu
dia

Contoh ayat songsang (ii)
2
1
3
Membeli buku
Dia
di kedai itu

Contoh ayat songsang (iii)
3
1
2
Di kedai itu
Dia
membeli buku

Contoh ayat songsang (iv)
3
2
1
Di kedai itu
membeli buku
dia