Februari 11, 2014

Ayat Dasar dan Ayat Terbitan

Ayat Dasar 

 1. Ayat Dasar ialah ayat yang menjadi dasar atau sumber bagi pembentukan semua ayat lain dalam sesuatu bahasa.
 2. Walaupun terdapat berbagai-bagai jenis ayat dari segi binaan dan susunannya, asas binaannya terdiri daripada beberapa pola tertentu, yang disebut pola ayat dasar sesuatu bahasa.
 3. Daripada pola itulah terbit ayat yang lain , sama ada ayat tunggal atau ayat majmuk, ayat pendek atau ayat panjang, ayat aktif atau ayat pasif dan sebagainya.
 4. Dalam bahasa Melayu, pola ayat dasar boleh dibahagikan kepada empat jenis dengan berpandu kepada jenis-jenis binaan subjek dan predikatnya.

  •   Frasa Nama (FN)+ Frasa Nama (FN)
            Contoh: Encik Baihaqi (FN) seorang guru (FN)

  •   Frasa Nama (FN)+ Frasa Kerja (FK)
            Contoh: Aniza (FN) membaca buku (FK)

  •   Frasa Nama (FN)+ Frasa Adjektif (FK)
            Contoh: Rumah Intan (FN) besar (FA)

  •   Frasa Nama (FN) + Frasa Sendi Nama (FN) 
            Contoh: Dia (FN) dari Jitra (FN)


Ayat Terbitan

Maksud ayat terbitan :

 1. Struktur permukaan berpunca daripada suatu ayat yang lain kecuali menyerupai ayat dasar. Wujud pada peringkat struktur dalaman dan wujud dalam bentuk yang serupa.
 2. Proses gramatis melibatkan pelaksanaan rumus transformasi yang berfungsi mengubah struktur memperluas sesuatu unsur dalam ayat atau frasa.Proses transformasi mengakibatkan pengguguran,penyusunan dan perluasan.

Proses Penerbitan Ayat :

Proses Pengguguran.

Pengguguran unsur-unsur daripada binaan ayat pada peringkat struktur permukaan unsur yang digugurkan tidak lagi wajib.

 • Pengguguran FN sebagai subjek. Kata ganti nama diri orang kedua dalam ayat perintah. Contoh : Awak semua pergi dari sini = pergi dari sini.     
 • Pengguguran subjek serupa dalam kata majmuk. Contoh : Dia sangat pandai kerana dia rajin belajar = dia sangat pandai kerana rajin belajar.
 • Pengguguran frasa predikat. FK yang serupa. Contoh, Adik Ali belajar di England dan sepupunya belajar di England.= Adik Ali dan sepupunya belajar di England.
 • FN yang serupa. Contoh: Bendera Malaysia lambing negara dan lagu kebangsaan lambing Negara = Bendera Malaysia dan lagu kebangsaan lambang Negara.      
 • FA yang serupa. Contoh: Adik saya sangat rajin.Adik Ali sangat rajin = Adik saya dan adik Ali sangat rajin.
 • Frasa Sendi Nama yang serupa. Contoh: Dua masih di kampung dan isterinya masih di kampung = Dia dan isterinya masih di kampung.

Pengguguran bahagian-bahagian frasa predikat

 • Pengguguran oleh FN dalam ayat pasif. Contoh, Dia dipukul oleh bapanya = Dia dipukul.
 • Pengguguran kata bantu yang serupa. Contoh, Dia boleh menyanyi dan dia boleh   menari = Dia boleh menyanyi dan menari.
 • Penggunaan FN sebagai objek yang serupa. Contoh, Daud memukul penjahat itu dan Daud menumbuk penjahat itu = Daud memukul dan menumbuh penjahat itu.
 • Penggunaan FN sebagai objek selepas KK yang membawa makna adjektif. Contoh, kejadian itu sunguh menakjubkan kami = kejadian itu sunguh menakjubkan
 • Pengguguran FN yang menduduki frasa relatif. Contoh, Orang tua itu bapa saya.Orang tua itu memakai serban = Orang tua yang memakai serban itu bapa saya.
 • Pengguguran KN yang berfungsi sebagai inti dalam FN
 • FN penerangan bukan daripada kelas KN.KN boleh digugurkan. Contoh, kegiatan bersenam boleh menyihatkan badan = Bersenam boleh menyihatkan badan.

1 ulasan: